مرور برچسب

نویسندگان ایرانی،

پایانِ باز روایت مسلط داستان را به نفع مخاطب به هم می‌زند

فریبا صدیقیم، نویسنده، گفت: پایان باز می‌تواند انتخاب خلاقانه‌ای برای نویسنده باشد که بیشتر از اینکه اطمینان وی را به تحلیل‌هایش نشان دهد، بینش هنری و عاطفی وی را انعکاس می‌دهد؛ بینشی که در آن نویسنده از تجویز یک تفسیر واحد خودداری می‌کند…
enemad-logo